Daily Archive: آوریل 13, 2016

فروش پروژه الگوریتم مصنوعی ماهی ها (AFSA) با نرم افزار MATLAB

كد: 1765

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم مصنوعی ماهی ها (AFSA) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم مصنوعی ماهی ها (AFSA) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی 2048 به زبان #C

كد: 1764

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی 2048 به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی 2048 به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اصلاح تصویر به روش دید استریو با نرم افزار MATLAB

كد: 1763

عنوان پروژه: فروش پروژه اصلاح تصویر به روش دید استریو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اصلاح تصویر به روش دید استریو با نرم افزار MATLAB

اصلاح تصویر یا بازنگری آن (Image Rectification) روشی است که یک دو تصویر را در یک تصویر ادغام می کند. این روش اعوعاج تصویر را با سیسنم استاندارد مختصاتی عکس تبدیل می کند. این عملیات در فرآیند دید استریو کامپیوتری صورت می گیرد. دید استریو (Stereo Vison) استخراج اطلاعات سه بعدی از تصویر است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رگرسیون لجستیک دودویی با نرم افزار MATLAB

كد: 1762

عنوان پروژه: فروش پروژه رگرسیون لجستیک دودویی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رگرسیون لجستیک دودویی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیستم ارتباطی باند فوق سریع (UWB) با QoS با نرم افزار MATLAB

كد: 1761

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم ارتباطی باند فوق سریع (UWB) با QoS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم ارتباطی باند فوق سریع (UWB) با QoS با نرم افزار MATLAB

باند فوق سریع (UWB) یا Ultra-Wide Band یک فناوری رادیویی است که می تواند برای مخابرات بیسیم برای سطوح بسیار پایین انرژی برای بُرد کوتاه استفاده شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیمولینک کنترل برداری موتور (FOC) با نرم افزار MATLAB

كد: 1760

عنوان پروژه: فروش پروژه سیمولینک کنترل برداری موتور (FOC) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیمولینک کنترل برداری موتور (FOC) با نرم افزار MATLAB

کنترل برداری موتور یا کنترل میدانی (FOC) یا Field-Oriented Control یک روش کنترل درایو فرکانس متغیر (VFD) است که یک موتور الکتریکی AC سه فاز را با استفاده از دو متغیر خروجی اینورتر VFD کنترل می کند. FOC یک روش کنترل است که برای استفاده در کاربردهای AC سنکرون و موتور القایی استفاده می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO) با نرم افزار MATLAB

كد: 1759

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم GMKL با نرم افزار MATLAB

كد: 1758

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم GMKL با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم GMKL با نرم افزار MATLAB

GMKL مخفف Generalized Multiple Kernel Learning است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیمولینک فرکانس پخش بار با نرم افزار MATLAB

كد: 1757

عنوان پروژه: فروش پروژه سیمولینک فرکانس پخش بار با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیمولینک فرکانس پخش بار با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه برای مسیریابی چندپراکنی QoS با نرم افزار MATLAB

كد: 1756

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه برای مسیریابی چندپراکنی QoS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه برای مسیریابی چندپراکنی QoS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.