Daily Archive: آوریل 22, 2016

فروش پروژه منحنی بزیر (Bezier Curve) با نرم افزار MATLAB

كد: 1869

عنوان پروژه: فروش پروژه منحنی بزیر (Bezier Curve) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم LLMM برای خوشه بندی با نرم افزار MATLAB

LLMM مخفف شده Linear Learning Machine Mushroom است که روشی برای خوشه بندی داده هاست.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم LLMM برای خوشه بندی با نرم افزار MATLAB

كد: 1868

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم LLMM برای خوشه بندی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم LLMM برای خوشه بندی با نرم افزار MATLAB

LLMM مخفف شده Linear Learning Machine Mushroom است که روشی برای خوشه بندی داده هاست.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مدل لوزی آشوبناک (Lozi Chaotic Map) با نرم افزار MATLAB

كد: 1867

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل لوزی آشوبناک (Lozi Chaotic Map) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل لوزی آشوبناک (Lozi Chaotic Map) با نرم افزار MATLAB

مدل لوزی آشوبناک (Lozi Chaotic Map) از نقشه های آشوب ناک می باشد و دامنه زمانی (Time Domain) آن گسسته (Discrete) می باشد. دامنه مکانی (Space Domain) آن Real یا حقیقی بوده و تعداد بُعد مکانی آن (Number of Space Dimension) آن 2 می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تولید سری لورنز آشوبناک با نرم افزار MATLAB

كد: 1866

عنوان پروژه: فروش پروژه تولید سری لورنز آشوبناک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تولید سری لورنز آشوبناک با نرم افزار MATLAB

رسم لورنز به صورت آشوبناک (Chaotic Lorenz)

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه EFIE با نرم افزار MATLAB

كد: 1865

عنوان پروژه: فروش پروژه EFIE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه EFIE با نرم افزار MATLAB

EFIE مخفف Electric-Field Integral Equation می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی مارپیچی با نرم افزار MATLAB

كد: 1864

عنوان پروژه: فروش پروژه مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی مارپیچی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 60.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی مارپیچی با نرم افزار MATLAB

این پروژه یعنی مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی یا Cone-Beam، نوعی مقطع نگاری کامپیوتری است که با MATLAB شبیه سازی شده است. مقطع نگاری کامپیوتری همان سی تی اسکن می باشد که مخفف Computed Tumography است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص و شناسایی زبان پارسی و عربی به روش n-gram با نرم افزار MATLAB

كد: 1863

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و شناسایی زبان پارسی و عربی به روش n-gram با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و شناسایی زبان پارسی و عربی به روش n-gram با نرم افزار MATLAB

در زبان شناسی رایانشی و احتمالات، n-gram یک دنباله پیوسته از آیتم های n می باشد که از یک ترکیب مشخص از متن یا گفتار گرفته شده است. این آیتم ها می تواند واج، هجا، حرف، کلمات و یا جملات باشد. n-gram ها به طور معمول از یک متن یا یک رونوشته جمع آوری می شوند.

عكس خروجی برنامه

                                                                                              عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری با روسلر (Rossler) با نرم افزار MATLAB

كد: 1862

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری با روسلر (Rossler) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری با روسلر (Rossler) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نمودار بیفورکیشن یا دوشاخه معادله دافینگ با نرم افزار MATLAB

كد: 1861

عنوان پروژه: فروش پروژه نمودار بیفورکیشن یا دوشاخه معادله دافینگ با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نمودار بیفورکیشن یا دوشاخه معادله دافینگ با نرم افزار MATLAB

در این پروژ نمودار بیفورکیشن یا دو شاخه (Bifurcation Diagram) برای معادله دافینگ (Duffing Equation) همراه با Pointcare رسم شده است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

كد: 1860

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.