Daily Archive: آوریل 15, 2016

فروش پروژه طراحی و تجزیه و تحلیل LDPC غیر دودویی برای کانال های حافظه گسسته با نرم افزار MATLAB

كد: 1805

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی و تجزیه و تحلیل LDPC غیر دودویی برای کانال های حافظه گسسته با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی و تجزیه و تحلیل LDPC غیر دودویی برای کانال های حافظه گسسته با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مکانیک خاک به روش Cam-Clay با نرم افزار MATLAB

كد: 1804

عنوان پروژه: فروش پروژه مکانیک خاک به روش Cam-Clay با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مکانیک خاک به روش Cam-Clay با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کاهش بازخورد صوتی برای سمعک با الگوریتم LMS و NLMS با نرم افزار MATLAB

كد: 1803

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش بازخورد صوتی برای سمعک با الگوریتم LMS و NLMS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش بازخورد صوتی برای سمعک با الگوریتم LMS و NLMS با نرم افزار MATLAB

همراه با مقایسه دو الگوریتم LMS و NLMS برای کاهش بازخورد صوتی برای سمعک

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش هیدرولوژیك (پردازش آب) با نرم افزار MATLAB

كد: 1802

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش هیدرولوژیك (پردازش آب) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – p

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف ویژه 10.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش هیدرولوژیك (پردازش آب) با نرم افزار MATLAB

جهت مشاهده بهتر تصاویر، روی آن ها کلیک بفرمایید. خروجی های پروزه بسیار زیاد است. تعداد محدودی از آن را در اینجا قرار داده ایم. یکی از کاملترین پروژه ها در رشته عمران – آب و فاضلاب می باشد که به تشخیص ویژگی های آب در همه فصول با دیتاست آماده و وارد شده به برنامه و همچنین پیش بینی ویژگی های آب می پردازد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پروتکل Aloha با CSMA و MAC با نرم افزار MATLAB

كد: 1801

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتکل Aloha با CSMA و MAC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتکل Aloha با CSMA و MAC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز تصویر با استفاده از تبدیل ویولت با نرم افزار MATLAB

كد: 1799

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با استفاده از تبدیل ویولت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با استفاده از تبدیل ویولت با نرم افزار MATLAB

در این پروژه حذف نویز از تصویر با استفاده از تبدیل ویولت (Wavelet Transform) صورت گرفته است و از تابع ddencmp استفاده گردیده است. در این پروژه از چند نوع ویولت استفاده شده است مانند haar ، db1 ، coif2 sym4 و bior 3.3 و همانطور که در تصاویر خروجی زیر مشخص است، coif2 و sym4 بهترین نتیجه را داشته اند و بدترین نتیجه را haar داشته است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم Water Filling با نرم افزار MATLAB

كد: 1798

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم Water Filling با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم Water Filling با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیمولینک شبکه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB

كد: 1797

عنوان پروژه: فروش پروژه سیمولینک شبکه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیمولینک شبکه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Gravity Drained Water Tank با نرم افزار MATLAB

كد: 1796

عنوان پروژه: فروش پروژه Gravity Drained Water Tank با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Gravity Drained Water Tank با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم مایمو Water Filling با نرم افزار MATLAB

كد: 1795

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم مایمو Water Filling با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم مایمو Water Filling با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.