Daily Archive: آوریل 26, 2016

پروژه فروش پروژه الگوريتم PSOGSA جهت بهينه سازی توابع با نرم افزار MATLAB

كد: 1882

عنوان پروژه: پروژه فروش پروژه الگوريتم PSOGSA جهت بهينه سازی توابع با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

پروژه فروش پروژه الگوريتم PSOGSA جهت بهينه سازی توابع با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوريتم هانچ بک (Hunchback Algorithm) با نرم افزار MATLAB

كد: 1881

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم هانچ بک (Hunchback Algorithm) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم هانچ بک (Hunchback Algorithm) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم شوبرت با نرم افزار MATLAB

كد: 1880

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم شوبرت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم شوبرت با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.