Daily Archive: آوریل 13, 2016

فروش پروژه یادگیری قانون وابستگی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 1746

عنوان پروژه: فروش پروژه یادگیری قانون وابستگی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه یادگیری قانون وابستگی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

یادگیری قانون وابستگی (AssociationRule Mining) یک متد مناسب برای یافتن روابط جذاب بین متغیرهای موجود در پایگاه داده های بزرگ است. در این پروژه به کمک الگوریتم ژنتیک حل شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Optic Flow با الگوریتم Horn Schunck با نرم افزار MATLAB

كد: 1745

عنوان پروژه: فروش پروژه Optic Flow با الگوریتم Horn Schunck با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Optic Flow با الگوریتم Horn Schunck با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شناسایی سیستم توربین بادی با نرم افزار MATLAB

كد: 1744

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی سیستم توربین بادی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی سیستم توربین بادی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه استخراج ویژگی های ویدئو جهت تطبیق سکانس با نرم افزار MATLAB

كد: 1743

عنوان پروژه: فروش پروژه استخراج ویژگی های ویدئو جهت تطبیق سکانس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استخراج ویژگی های ویدئو جهت تطبیق سکانس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش سیگنال با الگوریتم AMDF با نرم افزار MATLAB

كد: 1742

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش سیگنال با الگوریتم AMDF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش سیگنال با الگوریتم AMDF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص سیگنال پایه صدا به روش LPC با نرم افزار MATLAB

كد: 1741

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص سیگنال پایه صدا به روش LPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص سیگنال پایه صدا به روش LPC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9
عکس 10
عکس 11
عکس 12

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیش بینی بارگذاری داده با شبکه عصبی چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB

كد: 1740

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بارگذاری داده با شبکه عصبی چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بارگذاری داده با شبکه عصبی چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مدل هفرون فیلیپس با نرم افزار MATLAB

كد: 1739

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل هفرون فیلیپس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل هفرون فیلیپس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دسته بندی داده های دو بعدی با SVM با نرم افزار MATLAB

كد: 1738

عنوان پروژه: فروش پروژه دسته بندی داده های دو بعدی با SVM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دسته بندی داده های دو بعدی با SVM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل توان اکتیو و راکتیو در آسیاب های بادی با نرم افزار MATLAB

كد: 1737

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل توان اکتیو و راکتیو در آسیاب های بادی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل توان اکتیو و راکتیو در آسیاب های بادی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.